Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Om oss – Menneskene

Vi har solid erfaring i å hjelpe ledelsen med å gjennomføre krevende forbedringer. Kombinasjonen av sterk transformasjonserfaring, samspillskompetanse og kulturforståelse gjør at vi oppnår tillit og god prestasjonsevne sammen med organisasjonen, ledelsen, styret og eiere. Vårt verdibidrag er å realisere målsatte resultater ved å ta en forpliktende rolle i gjennomføringen.

Nils-Ivar, Nikolay, Øivind og Erik er et kompletterende og samkjørt team som raskt kan gå inn å forstå utfordringsbildet, tilnærming og sørge for nødvendig gjennomføring – sammen med organisasjonen.  Vi har jobbet tett sammen over tid for norske og nordiske konsern og bedrifter med fokus på å løse og realisere ledelsens strategiske endringsprioriteter.

  • Nils-Ivar har 16 års ledererfaring innenfor industri og næringsliv, og 19 års leder- og partnererfaring fra internasjonale konsulentselskaper med spisskompetanse innen strategi, transformasjoner og organisering.
  • Nikolay har 18 års erfaring som strategisk rådgiver fra globale konsulentselskaper med spisskompetanse innen strategi- og forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, integrasjoner og omstillingsprosjekter.
  • Øivind har 13 års erfaring som strategisk rådgiver og har spisskompetanse innen strategi- og forretningsutvikling, transformasjoner og organisering.
  • Erik har 3 års erfaring som strategisk rådgiver innefor strategi- og forretningsutvikling, transformasjoner og strukturelle endringer.

ElstadBergsgård ble etablert høsten 2015 og eies av Nils-Ivar Slåttsveen, Øivind Motrøen og Nikolay Hauger. ElstadBergsgård er et navn hentet fra slektsgårder i hhv. Østerdalen og Valdres, og angir vår identitet. Vi har tidlig lært, hva som skal til for å få «aktivitet» til å spire og vokse, samtidig med at vi har gode evner til rent praktisk å få jobben gjort og lykkes.