Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Øivind Motrøen

Øivind Motrøen, Partner og daglig leder. M: +47 91 32 99 28 @ om@elstadbergsgard.no

Utdannelse:

  • Sivilingeniør/MSc NTNU (2007), Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Strategi, finans og verdikjedestyring)

Erfaring:

  • ElstadBergsgård AS (2015 – ), Partner og Daglig Leder
  • KPMG AS (2012 – 2015), Manager (Strategi og transformasjon)
  • Rokade (2010 – 2012), Rådgiver (Strategiutvikling og omstilling)
  • Det Norske Veritas (2007 – 2010), Analytiker/Konsulent

Har spisskompetanse innen strategiutvikling, strukturelle endringer, komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Har bred erfaring fra arbeid med strategiske utviklingsprosjekter og komplekse transformasjoner innen samvirke/industri, kraftbransjen, varehandel, media, industri og serviceindustrien.