Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Om oss – Verdibidrag

Vi yter senior rådgiverkompetanse for å understøtte ledelsen i praktisk håndtering av de strategiske utviklingsprioritetene.

Vi har opparbeidet spisskompetanse i å håndtere komplekse endringer med god resultatoppnåelse.

Våre egenskaper og hva våre kunder vil oppleve i samarbeid med oss:

  • Forståelse av det strategiske landskapet og driverne, analytiske egenskaper – skape målbildet, ta ut retning og fokus/prioriteter
  • Skape kommersielle resultater
  • God på prosesser og involvering – skape forpliktelse og gjennomføringsevne
  • Klare og tydelige – tør å utfordre – uredde
  • Drivende og engasjerende – kreativt og innovativt «mindset»
  • Trygge i vanskelige prosesser og situasjoner

Vi fokuserer på:

  • Bransjer og virksomheter der vi har spisskompetanse
  • Jobbe tett på ledelsen hos våre kjernekunder over tid basert på solid tillit og trygghet i relasjonene
  • Utnytte vårt omfattende nettverk av ledere og rådgivere – trekke inn spisskompetanse relatert til våre kunders utfordringer og problemstillinger