Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Resultatforbedring

Store endringer i omgivelsene eller manglende intern utvikling kan gi behov for mer målrettet resultatforbedring.

For oss er dette gjennomgripende endringer i forretnings- eller driftsmodellen for å sikre langsiktig verdiskapning.

Endringene er ofte krevende for organisasjonen å gjennomføre. Det er viktig med klok involvering kombinert med høyt tempo i gjennomføringen. I startfasen er det viktig å sikre kontroll på finansiering og kontantstrøm. Basert på vurdering av forretningsmodell og fremtidige inntjeningsmuligheter defineres deretter et helhetlig program for inntektsforbedringer, kostnadsreduksjoner og kapitaloptimalisering.

Endringer kan omfatte både topplinjeforbedring, nedskalering av forretningsområder og lokasjoner, prosessforbedring og -effektivisering, sanering av produkter og konsepter, endring av sourcing, tilpasning av betingelser, samt effektivisering av støttefunksjoner.

Sammen med organisasjonen gjennomfører vi effektive prosesser med høy grad av tillit og lavt konfliktnivå.

Tilpasset forretningsmodell og organisering gir grunnlag for ny vekst.