Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Vi skaper forbedring og vekst

Fra idè til reelle resultater

Vår rolle skaper tillit og god samhandling

Vi jobber tett sammen med eiere, ledelse og organisasjonen for å skape fremtidsrettede løsninger og varige forbedringer.

Vår kjernekompetanse og nettverk gir verdiskapning

Teamet i ElstadBergsgård har over tid gjennomført mange større engasjementer og med svært gode resultater.

Om oss – Menneskene

Vi har solid erfaring i å hjelpe ledelsen med å gjennomføre krevende forbedringer. Kombinasjonen av sterk transformasjonserfaring, samspillskompetanse og kulturforståelse gjør at vi oppnår tillit og god prestasjonsevne sammen med organisasjonen, ledelsen, styret og eiere. Vårt verdibidrag er å realisere målsatte resultater ved å ta en forpliktende rolle i gjennomføringen.

Tjenester

Vi fokuserer på å skape en tydelig strategisk retning for vekst og utvikling. Forretningsstrategien skal angi fokus og prioritetene, men suksessen dreier seg i praksis om ledelsens evne til å håndtere uforutsette hendelser og ekstern påvirkning underveis.

Kontinuerlig forbedring og organisk utvikling er viktig, men noen ganger må endringene være større og mer gjennomgripende. For oss er strukturelle endringer, oppkjøp, fusjoner, strategiske allianser eller joint venture – grep som kan sikre langsiktig konkurransekraft.

Ny strategi, struktur eller andre endringsprosesser skaper behov for å tilpasse organisasjons- og styringsmodell. En viktig forutsetning er å utforme en tydelig og godt forankret eierstrategi, som er koblet sammen med forretningsstrategien.

Store endringer i omgivelsene eller manglende intern utvikling kan gi behov for mer målrettet resultatforbedring. For oss er dette gjennomgripende endringer i forretnings- eller driftsmodellen for å sikre langsiktig verdiskapning.