Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Strukturell utvikling

Kontinuerlig forbedring og organisk utvikling er viktig, men noen ganger må endringene være større og mer gjennomgripende.

For oss er strukturelle endringer, oppkjøp, fusjoner, strategiske allianser eller joint venture – grep som kan sikre langsiktig konkurransekraft.

Vi jobber tett med eiere og ledelse for å skape fremtidsrettede strukturer. Vår rolle er å få opp handlingsrommet, alternative løsninger, skape troverdighet i prosessen for alle interessenter, og prosjektlede prosessen frem til ny struktur leverer målsatt lønnsomhet og verdiutvikling.

Beslutningene må basere seg på velfunderte «business case», men med god forståelse av risiko knyttet til kultur og prosess. 

Integrasjonsplanlegging og -gjennomføring er en del av vår spisskompetanse. Vi har metodikk og betydelig erfaring fra å gjennomføre vellykkede integrasjoner med fokus på den nye organisasjonens evne til å realisere gevinster og effektiv drift.