Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Om oss – Rolle og leveranser

Vi tar på oss tydelig mandat og myndighet i rollen som innleid ressurs, leder («interimledelse»), prosjektledelse og styreengasjementer. Vi arbeider tett og integrert med ledelsen og organisasjonen over tid og er ledelsens «ressursbatteri».

  • For helheten eller for et definert resultatområde
  • Strategiske utviklingsprosjekter
  • Lede og drive gjennom forbedringsprosesser frem til resultatoppnåelse
  • Involvere og trekke inn relevant spisskompetanse fra organisasjonen og fra andre eksterne miljøer ved behov

I våre roller og leveranser vil vi ivareta:

  • Ta frem løsningene og beslutningsunderlaget
  • Skape forpliktelse i organisasjonen
  • Sørge for nødvendig analyser og beslutningsunderlag
  • Sørge for tempo og sikre tidsplanen
  • Rapportering og kommunikasjon internt
  • Involvere og trekke inn relevant spisskompetanse fra organisasjonen og fra andre eksterne miljøer ved behov