Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Strategi og forretningsutvikling

Vi fokuserer på å skape en tydelig strategisk retning for vekst og utvikling.

Forretningsstrategien skal angi fokus og prioritetene, men suksessen dreier seg i praksis om ledelsens evne til å håndtere uforutsette hendelser og ekstern påvirkning underveis.

Vi jobber sammen med eiere, ledelse og organisasjonen i å utforme robuste strategier. Dette krever god innsikt i nåsituasjon og konkurransebilde, men gjennomføringen av strategien må tilpasses virksomhetens ressurser og kultur.

Vårt bidrag er å styrke posisjon, konkurransekraft og gjennomføringsevne

Vi hjelper styret og ledelsen med å skreddersy «verktøykassa» for måloppnåelse, prestasjon og nødvendig korrigering underveis.