Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Organisering og styring

Ny strategi, struktur eller andre endringsprosesser skaper behov for å tilpasse organisasjons- og styringsmodell. En viktig forutsetning er å utforme en tydelig og godt forankret eierstrategi, som er koblet sammen med forretningsstrategien.

For oss handler dette om organisasjonens evne til å skape resultater. Verdiskapning beror på effektiv samhandling mellom styre, ledelse og ansatte, noe som krever tydelighet i roller og forventninger på team og -individnivå. Videre må styringsmodellen ivareta aktiv håndtering av de eksterne interessentene.

Endring av organisasjons- og styringsmodell krever gode prosesser og klok involvering. Vi tror på tydelighet, ansvarliggjøring, og over tid utvikle en sterk samarbeidskultur.

Vi er opptatt av å skape en fremtidsrettet organisering med motiverte ledere og ansatte, og med solid gjennomføringsevne.