Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 om@elstadbergsgard.no

Nils-Ivar Slåttsveen

Nils-Ivar Slåttsveen, Partner og styreleder. M +47 94 78 64 68 @ ni@elstadbergsgard.no

Utdannelse

  • Cand.mag og Mastergrad fra BI: Strategi, Endringsledelse, Scenarier og Corporate governance

Erfaring

  • ElstadBergsgård AS (2015 – ), Partner
  • KPMG (2012 – 2015 ), Partner
  • Rokade AS (2002-2012), Seniorpartner
  • PriceWaterhouseCoopers Consulting, Handel og Industri (1999-2002), Direktør
  • Moelvenkonsernet (1993-1999), Adm .dir for internasjonalt forretningsområde
  • Direktør for utviklings- og innovasjonsselskaper (1982-1992)

Har spisskompetanse innen strategi- og forretningsutvikling, strukturelle endringer, transformasjoner og organisasjonsutvikling.

Har bred erfaring fra ledelse av komplekse transformasjoner innen blant annet vareproduksjonsindustri, varehandel, transport, kraftbransjen, media og serviceindustrien.